SK EN
KANCELRSKE
  ZARIADENIE


M O D E R N   -    I N D U S T R I L   -    R E T R O   -    C O U N T R Y style
Ponkame Vm DIZAJN a ARCHITEKTRY vaich interirov, 3D vizualizcie, tdie a kompletn REALIZCIE. (stavba, povrchov pravy, rekontrukcie, stolrska vroba, zariaovanie,tieniaca technika a dekorcie) Samozrejmosou je poradenstvo a technick podpora.
Tvorme Feng Shui tdie vaich stavieb a interirov. Certifikovan Intittom vchodnej medicny a biofyziky. Rozbor interiru, prava a poradenstvo pre zharmonizovanie priestoru, na zklade princpov tradinej nskej medicny.

 
N TM:
Ing. Zdenka Kuravov
Projekt mener, dizajnr.
Ing. arch. Martina vajkov
Architekt, dizajnr.
Vladimr Neas
Stavebn innos
Lucia Orolnov
Technick podpora
Monika Rkociov
Dekoratr

mob.: 0903 810 404
email: info@inspira.sk
 
prevdzka:
Ul.: Na Letisko 2088/15
05801 Poprad-Vek

 
GPS: 49.065029, 20.281980


All right reserved - Ing. Zdenka Kuravov 2017